Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények 44. (1988)

mÜSZERÜGVI tí mÉRtjTCCHniKm HözicmÉnvcK MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZERÜGYI ÉS MÉRÉSTECHNIKAI SZOLGÁLATA ORSZÁGOS KUTATÓFILM KÖZPONT Szerkeszti: A Szerkesztőbizottság A Szerkesztőbizottság elnöke: Dr. Stokum Gyula Felelős szerkesztő: Bittsánszky Géza Operatív szerkesztő: Radnai Rudolf Technikai szerkesztő: Árkos Iván TARTALOM \Llományból törölve Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár Lektorálta: Dr. Fehér Zsófia, Fekete Gábor, Kőfalvi Jenő, Fóliák Katalin, Po- máziné Kiss Éva, Radnai Rudolf és Dr. Lukács Gyula E számunk szerzői: Bittsánszky Géza, Bolla György, Császár László, Csont Tamás, Fe­kete Gábor, Görgényi László, Kő­falvi Jenő, Radnai Rudolf, Dr. Stokum Gyula Szerkesztőség: MTA Műszerügyi és Méréstechnikai Szolgálata Országos Kutatófilm Központ Budapest, XI. Szakasits Árpád út 59-61. Levélcím: Budapest, Pf. 58. 1502 Telefon: 662-366 Terjeszti: MTA MMSZ A kiadásért felel: Dr. Stokum Gyula Készült: Magyar Tudományos Akadémia Sokszorosító Üzemében, Budapest 8817888 Felelős vezető: Dr. Héczey Lászlóné UNIDO Workshop a Műszerügyi és Méréstechnikai Szolgálatnál ....................... 5 Újszerű lehetőségek a Kutatófilm és Videotechnikai Főosztályon..................... 8 Műszerkölcsönzés Császár László: Üzemeltetési és szerviztapasztalataink (3.) A GOULD gyártmányú digitális oszcilloszkópok.............................................................. 9 Ú j irányok a műszer és méréstechnikában Radnai Rudolf: Gyakorlati tanácsok számítógépes mérőrendszerek üzem­behelyezéséhez és üzemeltetéséhez................................................................... 17 K őfalvi Jenő: Mikrovezetékes analitika az integrált áramkörök mintájára 23 Szaktanácsadás Kőfalvi Jenő: Válogatás az Országos Műszernyilvántartás nagyértékű mű­szerújdonságaiból ................................................................................................ 29 Külföldi műszerújdonságok összeállította: Csont Tamás-Fekete Gábor—Kőfalvi Jenő.......................... 31 K önyvismertetés Összeállította: Radnai Rudolf-KőfalviJenő ................................................. 37 M űszerkölcsönzés Görgényi László: A kölcsönműszerpark szaporulata....................................... 45 S zolgálatunk életéből ................................ 49 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék