Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények 50. (1991)

mUfZIRÜGVI is mCRtSTCCHHIMm HontmínvtH Szerkeszti: A Szerkesztőbizottság A Szerkesztőbizottság elnöke: Dr. Stokum Gyula Felelős szerkesztő: Radnai Rudolf Technikai szerkesztő: Árkos Iván Lektorálta: Bállá Éva, Kő falvi Jenő, Pomáziné Kis Éva, Radnai Rudolf és Dr. Lukács Gyula E számunk szerzői: Barczikai Péter, Boksay Zoltán, Császár László, Györgényi László, Dr. Illényi András, Komáromi Ti­bor, Kőfalvi Jenő, Radnai Rudolf Szerkesztőség: MTA Műszerügyi és Méréstechnikai Szolgálata Budapest XI. Szakasits Árpád út 59-51. Levélcím: Budapest, Pf. 58. 1502 Telefon: 1662-366 Terjeszti: MTA MMSZ A kiadásért felel: Dr. Stokum Gyula Készült: AKAPRINTKFT Üzemében Felelős vezető: Dr. Héczey László né 9119832 t UhO MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZERÜGYI ÉS MÉRÉSTECHNIKAI SZOLGÁLATA TARTALOM 1991.50. szám ÁLLOMÁNYBÓL TÖRÖLVE Budapesti Műszaki ét Gazdaságtudományi Egyeten ■ Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár Dr. Stokum Gyula: A Közlemények 50. száma elé ......................................... 5 Mé résszolgáltatás Boksay Zoltán - Császár László: Automatikus kalibráló laboratórium ki­építése az MTA Műszerügyi és Méréstechnikai Szolgálatánál........................ 7 Komáromi Tibor: A mechanikai feszültség mentesítés ellenőrzési lehető­ségei ....................................................................................................................... 13 Dr. Illényi András - Dr. Vicsi Klára - Barczikai Péter: Embergép kapcso­lat tökéletesítése beszédfeldolgozással a méréstechnikai adatfeldolgozás során.................................................................................................................... 19 Új irányok a műszer és méréstechnikában Radnai Rudolf: Mérési adatgyűjtés és -feldolgozás személyi számítógépek­kel ......................................................................................................................... 23 Szaktanácsadás Kőfalvi Jenő: Válogatás az Országos Műszernyilvántartás nagyértékű új­donságaiból ........................................................... 31 Külföldi műszerújdonságok Összeállította: Kő falvi Jenő ............................................................................. 32 Müszerkölcsönzés Görgényi László: A kölcsönműszerpark szaporulata....................................... 37 Könyvismertetés Összeállította: Radnai Rudolf........................................................................... 39 A Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények szakmai cikkeinek jegyzéke . . 48 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék