Lyka Károly szerk.: Művészet 3. évfolyam (Budapest, 1904)

3. szám - Bayer József: A pesti műegylet kezdeményezői és első megtámadói

TURISTAHÁZ A MÉSZ WELLISCH-PÁLYÁZATÁN ELSŐ DÍJAT NYERT TERV SCHWEIGER ISTVÁN RAJZA parini festményét: „Bozzari Márk halála", mű­lapul kiválasztva, kőre kellett volna rajzoltatni, ezt Drezdába küldték Hanfstengelhez, „mert hazánkban művészt nem talált, azaz: nem akart találni, kire ezt szintúgy bízhatta volna". Egy más alkalommal egyik nevesebb rézmet­szőnknek Perlasca Domokosnak az egyesületi műlap készítésére vonatkozó ajánlatát egye­nesen visszautasította, bár a művész kijelen­tette, hogyha az kielégítő nem lenne, egy fillért se kíván fáradságáért. Ehelyett egy Münchenben készült ,,silány és elkontárkodott kőnyomatot adott műlapul oly időben, midőn leghűbben buzogtunk nemzetünk, honi iparunk s művészetünk felvirágoztatása mellett". E hallatlan sáfárkodás ellen felszólalt ugyan egy pár részvényes, a lapok is úgy nyilatkoztak, hogy „nemzeti bűnt követ el, ki oly társa­ságot pártol, mely cseppet sem törődik nem­zetiséggel s hazai művészek buzdításával s dicsőségét csak abba helyezi, hogy a külföld kommisszáriusává szegődik" — de ez nem 172

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék