Muzsika, 1979 (22. évfolyam, 1-12. szám)

1979-01-01 / 1. szám

muzsika Ara: 6,- Ft Felelős szerkesztő: FEUER MARIA Felelős kiadó: SIKLÓSI NORBERT, a Lapkiadó Vállalat igazgatója Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1073 Budapest VII., Lenin krt. 9-11. Telefon: 426-139 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bár­mely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlapirodánál (KHI, 1W0 Budapest, V., Jázsef nádor tér 1.) közvetlenül vagy pos­tautalványon, valamint átutalással a KHI 215—96 162 pénzforgalmi jelzőszámára. Egy szám ára 6,- forint. Előfizetési díj negyed évre 15,- Ft, fél évre 30,- Ft. egy évre 60.- Ft. Külföldiek részére is a fenti cí­men, vagy külföldi képviseleteknél fizet­hető be. t Egyetemi Nyomda - 78.3684 Budapest, 1978. Felelős vezető: Sümeghi Zoltán igaz­gató. HU ISSN 0027-5336 A címlapon: Szőllősy András új művét a holland „Ensemble M" mutatta be Budapesten; a kom­pozíció ismertetésére következő számunkban té­rünk vissza A hátlapon: Tokody Ilona, a Brotislavában rendezett legutóbbi TIJI első helyezettje; az eseményről a jövő hónapban számolunk be (Fábián János felvétele) TARTALOM: Szálé László: Miért fontos a szorzó? (Oknyomo­zás a Népszínház operatársulatának létkérdé­seiben) 1 OPERA Boronkay Antal: Az ajtón kívül (Balassa Sán­dor operája) 7 VILÁGSZERTE Kovács Sándor: Varsói tanulságok 12 Feuer Mária: Északi Zenei Napok 18 Kerényi Mária: Operaszínház (XXII. Berliner Festtage) 1 20 Tallián Tibor: Korunk Zenéje (2,) 25 ORSZÁGSZERTE Várnai Péter: Lajbha László művei Pécsett ... 30 Berkesi Sándor: Szokolay Sándor szerzői estje Debrecenben 31 Raics István: Köszöntőnk címzettje Mihály Boronkay Antal: KONCERTKRÓNIKA - Hajdú Komlós Katalin: HANGLEMEZ 33 34 Székely András: Előadás és beszélgetés Handel­ről - Jens Peter Larsen Budapesten 39 Fasang Árpád: Emlékezés Rohmann Henrikre ... 41 TÉVÉ Várnai Péter: A képernyő poézise (Pormelle rendez) 42 Sárosi Bálint: Népzene (7.) - A citeráról 43 / I / /

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék