Muzsika, 1984 (27. évfolyam, 1-12. szám)

1984-01-01 / 1. szám

3 Wilheim András: Korunk Zenéje, 1983 KÜLFÖLD 7 Tihanyi László: Arcok, gondolatok Aarhusból - ISCM-fesztivál, 1983 9 Berényi István: Orgonabarátok találkozója Elzászban 14 Székely András: A régizene mazsolái — avagy Utrecht harangjai 17 . . Koltai Tamás: „Az operát újra és újra ki kell találni". Beszélgetés Mihály Andrással OPERA 26 Fodor Géza: Pillangókisasszony (2.) 30 Kerényi Mária: Két változatban: Parasztbecsület, Bajazzók FIATALOK 35 Kormos Valéria: Kottagrafikusok — Tintamásolástól a világpiacig 38 Vargyas Lajos: Meghalt Martin György Péteri Judit—Gonda János: 40 HANGVERSENY Csengery Kristóf: 46 HANGLEMEZ A címlapon: Leonard Bernstein budapesti próbáján (Bánkúti Gábor felvétele) A belső borítón: Kottagrafikus munka közben (Sipos Géza felvétele) 24-25. képoldal: Lehel György, a Pillangókisasszony karmestere (Molnár Edit felvétele) „Érdemes fenntartani a Ko­runk Zenéje-sorozatot, ( . . .) meggyőződésem azonban, hogy itt a lehetőség mássá len­nie . . ." (3. oldal) „Csáth Géza szerint Pucci­ni zenei konstruálása: ravasz, erkölcstelenül esetleges, sőt feminin módon logikátlan .. ." (26. oldal) ..Corea nehéz fajsúlyú kon­certjének meglepően nagy sike­re remélhetőleg felbátorítja az illetékes rendezőszerveket . . ." (45. oldal) Főszerkesztő: FEUER MÁRIA Főszerkesztő-helyettes: KERÉNYI MÁRIA Olvasószerkesztő: SZÉKELY ANDRÁS Képszerkesztő: FÁBIÁN JÁNOS Tördelőszerkesztő: ERDÉLYI ZSUZSANNA Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1073 Budapest, VII., Lenin krt. 9-11. Telefon: 426-139 Felelős kiadó: SIKLÓSI NORBERT, a Lapkiadó Vállalat vezérigazgatója Terjeszti a Magyar Posta. Előfi­zethető a hírlapkézbesítő posta­hivataloknál és a Posta Központi Hírlap Irodánál (postacím: Bu­dapest, V., József nádor tér 1. — 1900) közvetlenül vagy posta­utalványon, valamint átutalással a KHI 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj ne­gyedévre 36 Ft. Külföldiek ré­szére is a fenti címen vagy kül­földi képviseleteknél fizethe­tő be. 83 3802 Pannon Nyomda, Veszprém Felelős vezető: Danóczy Balázs igazgató HU ISSN 0027-5336

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék