Muzsika, 2000 (43. évfolyam, 1-12. szám)

2000-01-01 / 1. szám

2000. JANUAK NEGYVENHARMADIK ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 160 FORINT Nem emlékszem rá. hogy mosolyog­ni láttam volna, oly zárkózott volt. mint a szfinx. Csak évtizedek múlva jöttem rá. hogy egy sokszorosan és mélységesen igaztalanul megtiport, roppant tudású ember védekező mechanizmusa a távolságtartás. (4. oldal) Bali János: „Tizenéves koromtól a nagyon régi és a nagyon új zene ér­dekelt. olyannyira, hogy a zenetör­ténet eleje és vége csak huszonöt éves koromra ért össze a fejemben. Húszévesen még egyáltalán nem ér­dekelt a bécsi klasszicizmus vagy a romantika, annak ellenére, hogy Kurtág György kamaraóráin főleg ebbe a két korszakba tartozó kom­pozíciókat hallhattam." Qifai) Bruson tökéletes éneklése mellett végtelenül változatos arcjátéka az előadás talán legnagyobb élménye. Akinek a színházi ingerküszöbe még nincs olyan magasan, hogy szinte csak a gyomronvágó effektu­sokat tudja érzékelni, aki tud egy színpadi művész arcáról olvasni, az azt is tudhatja, hogy ez az arcjáték legalább annyira Musiktheater. mint ha a német iskola valamely rendező­je egy nyilvános vécébe helyezné a darabot, s Falstaffot joggingban és hintalovon mutatná. ,, , (25. oldal) Totalitás és totalitarizmus különbsé­gét politikai múltunkban volt mó­dunkban megtapasztalni: az előbbi tényszerűséget jelöl, az utóbbi prog­ramszerűséget. olM ) Lapunk támogatói: a Fővárosi Önkormányzat Kulturális Bizottsága, a Nemzeti Kulturális Alapprogram, a Soros Alapítvány, a József Attila Alapítvány Kortárs zenei rovatunkat az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda támogatja Főszerkesztő: FEUER MÁRIA Szerkesztőség és kiadó: 1075 Budapest, Károly körút 7. Levélcím: 1243 Budapest, pf. 638 Telefon és fax: 352-0722 e-mail: muzsika@matavnet.hu Szerkesztőségi órák: hétfő-csütörtök 15-17 óráig A meg nem rendelt kéziratokat és képeket szerkesztőségünknek nem áll módjában megőrizni illetve visszaküldeni. Kiadja a pro musica alapítvány (Számlaszám: ABN-Amro Bank Rt. 10200823-22218339-00000000) Főszerkesztő-helyettes: CSENGERY KRISTÓF Olvasószerkesztő: BARABÁS ANDRÁS Képszerkesztő: FELVÉGI ANDREA Hirdetés, szervezés, terjesztés: SZANYI ERIKA Lapterv és tördelés: KÖBÖL VERA Nyomdai előkészítés: GRAPHOMAN Nyomdai munkálatok: VESZPRÉMI NYOMDA RT. Felelős vezető: ERDŐS ANDRÁS vezérigazgató Terieszti a Nemzeti Hírlapkereskedelmi Rt. és a regionális részvénytársaságok. Előfi­zetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Előfi­zethető a hírlapkézbesítőknél és a Hírlap­előfizetési Irodában (Budapest VIII.. Orczy tér 1.. levélcím: HEL1R. Budapest 1900). ezenkívül Budapesten a Magyar Posta Rt Hírlap-előfizetési és Elektronikus Posta Igazgatóság kerületi ügyfélszolgálati iro­dáiban, vidéken a postahivatalokban. Előfizetési díj fél évre 810 Ft. egy évre 1620 Ft. Külföldiek részére is a fenti címen vagy külföldi képviseleteknél fizet­hető be. továbbá a Batthyány Kultur­Press Kft -nél (H-101-i Budapest. Szent­háromság tér 6., tel. fax:+36 I 201-8891. e-mail: hatthyany@kultur-press.hu ). Index: 25 58-i HU ISSN 0027-5336 STARKER JÁNOS CSALOG GÁBOR 3 Búcsú Sebők Györgytől BREUERJÁNOS 4 ..Hazádnak rendületlenül..." - Járdányi Pál születésének 80. évfordulójára HORVÁTH ANDRÁS 8 Harmadnapon - Újraéled a magyar zenei könyvkiadás? (1 ALBERT MÁRIA 15 Érzelmes utazás Liszt Ferenccel - Francia fesztivál vendége volt a Filharmóniai Társaság Zenekara BARABÁS ANDRÁS 16 Az antihistorikus historikus - Találkozás Bali Jánossal ZENETUDOMÁNY MIKUSI BALÁZS 20 Konferencia és kommemoráció - Zenetudományi konferencia Szabolcsi Bence emlékére, születésének 100. évfordulóján J. GYŐRI LÁSZLÓ 23 Újjászületés Bécsben - Beszélgetés Oleg Maisenberggel OPERA - CD - VIDEÓ FODOR GÉZA 25 ..Jelmezes koncertek" és operaelőadások - Verdi-müvek videón és CD-n TALLIÁN TIBOR 31 Grimes megöli az álmot - A Peter Grimes az Operaházban VÁRNAI BALÁZS 36 Welch ein Augenblick? - Beethoven Fideliója a debreceni Csokonai Színházban KORTÁRS ZENE FARKASZOLTAN' 39 A semmi ágán... - Kurtág György szerzői estje PORRECTUS 42 Érték és mérték - Petrovics Emil: Zongoraverseny HOLLÓS MÁTÉ 43 Művek bontakozóban - Durkó Péter Gordonkaversenye HANGVERSENY MALINA JÁNOS CSENGERY KRISTÓF 44 A címlapon: A 75 éves Sárosi Bálint Felvégi Andrea felvétele

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék