Katolikus gimnázium, Nagybánya, 1876

\ Az érdemsorozatban előforduló rövidítések magyarázata. a) Vallásra nézve: r. k. — római kath.; g. k. = görög kath.; g. kel. = görög keleti; helv. = kelvét vallásu ; ág. = ágostai vallásu; kéb. = héber. b) Előmenetelre nézve: 1 = jeles; ; 2 = jó; 3 = elégséges; 4 = elégtelen. c) Magaviseletre nézve: j. = jó; t. = törvényszerű; r. = rósz. d) Szorgalomra nézve: e. = ernyedetlen; k. = kitartó; kel. = kelló; h. = hanyatló; cs. = csekélyt jelentenek; isin. = ismétlő; v. n. = vizsgálatot nem tett; * jelenti, hogy az illető a testgvakorlattól fölmentetett. I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék