Állami Szabolcs vezér gimnázium, Nagykálló, 1915

DEBRECENI TANKERÜLET. I9I5-IÖI6 ik tanév. A NAGYKÁLLÓI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM HUSZONEGYEDIK ÉRTESÍTŐJE KÖZZÉTESZI: RANEZAY JÓZSEF ID. IGAZGATÓ. NAŰYKALtÓ 1916, SARKADY JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék