Állami Szabolcs vezér gimnázium, Nagykálló, 1926

A NAGYKÁLLÓI М. КШ. ÁLL. SZABOLCSVEZÉR REÁLGIMNÁZIUM XXX. ÉRTESÍTŐJE ÁZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 5Г.1К ÉVÉBEN, ÄZ 1926'2Г. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTETTE: BIHARI FERENC mAZÖATÓ. Nagykálló Bárány .József könyvnyomdája 1927". liiüiillOillOIIOilllP7

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék