Református tanítóképző, Nagykőrös, 1864

TAKTALOM. Megnyitó beszéd az 186 4/5 iskolai év kezdetén. Dr. Lengyel Dániel. I. Lyceum. Ez intézet élete az 186 V5 iskolai év alatt. Lyceumi iskolai szék. Tanári személyzet. Növendékek létszáma az 186 4/5 iskolai évben. Az 186 4/5 iskolai évben előadott tantárgyak. Gyűjtemény tárak. Alapítványok. Jutalom kiosz­tások a múlt 186 3/4 iskolai évben. Dr. Lengyel Dániel. II. Tanitóképezde. A) Visszapillantás a képezde tíz évi életére. B) A képezde jelen tanévi állása, u. m.: történeti jegyzetek; a képezdei iskolai szék tagjai; tanári személyzet; növéndékek létszáma; az 1864/5 iskolai évben tanított tantárgyak; alapítványok. C) Tápintézet. Nagy László. III. Népiskolák. A népiskolák jelen tanévi állása; a népiskolai választmány tagjai. Nagy László.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék