Református tanítóképző, Nagykőrös, 1895

" ÉRTESÍTŐ A NAGY-KÖRÖSI ÉS vi ELLÉKI EV. REFORM. TANITÓK1 ''"»INTÉZET ÉS A NAGYK .i i-;V. REF. NÉPISKOLÁK ÁLLAPOTÁRÓL Az 1895 6-dik TANÉVBEN. (A FENNTARTÓTESTÜLETEKHEZ ÉS FELSŐBB HATÓSÁGOKHOZ JELENTÉS HELYETT). SZERKESZTETTE: HEGYMEGI KISS KALMAN, IGAZGATÓ-TANÁR. NA G YKÖ 1KŐSÓN, NYOMATOTT BAZSÓ LAJOS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1896.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék