Református tanítóképző, Nagykőrös, 1896

U . Á 99 A NAGY-KÖRÖSI ÉS DUNAMELLÉKI EV. REFORM. TAN1TÓKÉPZÖINTÉZET ÉS A NAGYKÖRÖSI EV. REF. N ÉP IS К 0 LА К ÁLLAPOTÁRÓL AZ 1896 7 TANÉVBEN. (A FENTARTÓTESTÜLETEKHEZ ÉS FELSŐBB HATÓSÁGOKHOZ JELENTÉS HELYETT.) SZERKESZTETTE: HEGYMEGI KISS KALMAN, IGAZGATÓ-TANÁR. ÉRTESÍTŐ NAGYKŐ BŐSÖN, NYOMATOTT BAZSÓ LAJOS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1897.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék