Református tanítóképző, Nagykőrös, 1899

'Értesít Ч* * A NAGY-KÖRÖSI ÉS DUNAMELLÉKI EV. REFORM r _ r ШНШШШШЕТ ES A NAGY-KÖRÖSI EV. REF. NÉPISKOLÁK f ÁLLAPOTÁRÓL Az 1899—1900. TANÉVBEN. 4L (A FENTARTÓTESTÍ LETEK 1IEZ ÉS FELSŐBB IIATÜSÁOÖKDZ JELENTÉS HELYETT. SZERKESZTETTE: HEGYMEGI KISS KÁLMÁN IGAZGATÓ TANÁR. 4L V 3 N A G Y-K ŐRÖS, 1900. BAZSÓ LAJOS KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék