Református tanítóképző, Nagykőrös, 1899

ERTESIT6 A NAGY-KÖRÖSI ÉS DUNAMELLÉKI EV. REFORM. r _____f Ш1ТШШИНШ ES A NAGY-K OROSI EV. REF. NÉPISKOLÁK ÁLLAPOTÁRÓL Az 1899 -1900. TANÉVBEN. (A FENI HETEKHEZ ES FELSŐBB HATÓSÁGOKHOZ JELENTES HELYETT.) SZERKESZTETTE: HEGYMEGI KISS KÁLMÁN IGAZGATÓ TANÁR. N A G Y-K ŐRÖS, 1900. BAZSÓ LAJOS KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék