Református tanítóképző, Nagykőrös, 1901

ÉRTESÍTŐ A NAGYKŐRÖSI ÉS DUNAMELLÉKI EV. REFORM. TANÍTÓKÉPZŐ-INTÉZET ÉS A NAGYKÖRÖS! EV. REF. NÉPISKOLÁK ÁLLAPOTÁRÓL AZ 1901-1902. TANÉVBEN. * (A ÉS FELSŐBB HATÓSÁGOKHOZ JELENTÉS HELYETT.) SZERKESZTETTE : HEGYMEGI KlbS KÁLMÁN IGAZGATÓ TANÁR. ■JÉ­NA G Y-K 6 R Ö S, 1902. BAZSÓ LAJOS KÖNYVNYOMDÁJÁBÓL.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék