Református tanítóképző, Nagykőrös, 1902

и. 1,4*} ÉRTESÍTŐ A NAGYKŐRÖSI ÉS DUNAMELLÉKI EV. REFORM. tanítóképző-intézet ÉS A NAGYKŐRÖSI EV. REF. NÉPISKOLÁK Állapotáról AZ 1902-1903. TANÉVBEN. о о о (A FENTARTÓ TESTÜLETEKHEZ ÉS FELSŐBB HATÓSÁGOKHOZ JELENTÉS HELYETT.) о о о SZERKESZTETTE HEGYMEGI KISS KALMAN lGKZCATÓ-TftNÁR. О О О NAGYKÖRÖS, 1903. NYOMATOTT BAZSÓ LAJOS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék