Református tanítóképző, Nagykőrös, 1938

I DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET В UDA PES T VIDÉKI TA NKER ÜLET A NAGYKŐRÖSI ÉS DUNAMELLÉKI református tanít óképző -intézet ÉRTESÍTŐJE az 1938-39. iskolai év \ Az iskola fennállásának C.~ éve SZERKESZTETTE: VÁCZY FERENC TANÜGYI FŐTANÁCSOS. 1GAZGATÖ

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék