Református tanítóképző, Nagykőrös, 1946

Dunamelléki Református Egyházkerület. Budapestvidáki Tankerület. (Internátus) A nagykőrösi és dunamelléki református TA NI TÓ KÉ PZ Ő- IN TÉZ E T és nagykőrösi református LÍCEUM ÉVKÖNYVE az 1946—47. iskolai évről. A tanítóképző-intézet fennállásának CVIII. és a líceum fennállásának IX. évében szerkesztette: VÁCZY FERENC tanügyi főtanácsos, igazgató. Nagykőrös, 1947. Kiadja az iskola igazgatósága, Nagykörös, Hősök-tere 9. Felelős kiadó: Váczy Ferenc igazgató. Nyomta Dajka-nyomda, Nagykőrös.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék