Polgári fiúiskola, Nagymaros, 1928

rh CSONKA MAGYARORSZÁG — NEM ORSZÁG, EGÉSZ MAGYARORSZÁG — MENNYORSZÁG. A nagymarosi m. kir. állami polgári fiúiskola m az 1928/29. iskolai évrolv^ ? v.E Közli: AÁGH JÓZSEF , ^ igazgató. f| xOurviia« ' 1w SZtUEU si V'"/ / Nagymaros 1 9 2 9. a A váci kir. orsz. fegyintézet könyvnyomdája. "otT y értesítője

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék