Állami polgári gimnázium, Nagyszalonta, 1882

A N.-SZALONTAI ÜÜ mm sSP ;<$m .■'/P 'Wl-I as m# & ]Sp .<v<0 3P MWj fll »1 }mrj MÄ 33Mgi fB Ü Ü }<S»l §p m gP ,'w^j j§P &p Vwi ,<*?3 'S}» &S> ;o'*j *8P 9S»i Ä» .'Vi-' C' . W P iSS II &á W K? 50 á ii Sp ág ;vy Iö&Ísí II ;<VG; POLGÁRI ISKOLÁVAL ÖSSZEKÖTÖTT KÖZSÉGILEG SEGÉLYEZETT N AG Y-GYMN ASIUM VT értesítője AZ 1882-83-IK ISK. ÉVRŐL. KÖZLI: KATONA MIHÁLY, EZ EVI IGAZGATO-TANAR. /o ROSENZWEIG R. KÖNYV-, PAPIRIvERESKEDÉS ÉS KÖNYVNYOMDÁJA N.-SXAI.ONTÁN. G.u>> GM GM Ä ne Law, íi fím>\

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék