Állami polgári gimnázium, Nagyszalonta, 1884

POLGÁRI ISKOLÁVAL ÖSSZEKÖTÖTT KÖZSÉGILEGr SEGÉLYEZETT FELEKEZETI JELLEG NÉLKÜLI NAGY-GYMN ASIUM i 111111 é;i AZ 1884—85-IK ISK. ÉVRŐL. KÖZLI : KOVÁCS ISTVÁN EZ ÉVI IGAZGATÓ. ' V) Á ROSENZWEIG R. KÖNYV-, PÁPIRKEHESKEDÉSE ÉS KÖNYVNYOMDÁJA N.-SZALONTÁN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék