Állami polgári gimnázium, Nagyszalonta, 1888

mmmm N.-SZALONTAI KÖZSÉGI ALGYMNAS1UM ÉRTESÍTŐJE AZ 1888 —89-IK ISK. ÉVRŐL. KÖZLI: kovács istv-4-^t IGAZGATÓ. f ^ N.-SZAL.ONTA. ;<• NYOMATOTT ROSENZWEIG k. könyvnyomdájában " 1889. : __ __________________________ is

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék