Állami polgári gimnázium, Nagyszalonta, 1903

P NAGYSZALONTAI ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT Ö Z S É G I yA_LGYM.NA.SIUM 1903-1904. TANÉVI ÉRTESÍTŐJE. KÖZREBOCSÁTJA . TATÁR BALÁZS, IGAZGATÓ NAGYSZALONTA, NYOMATOTT SZÉKELY J. .JENŐ KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1904. At-!»« - ----- ... _ .. ..

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék