Állami polgári gimnázium, Nagyszalonta, 1906

• * • fl NAGYSZALONTAI ÁLLAMILA6 SEGÉLYEZETT itt KÖZSÉGI ALGIMNÁZIUM 1906—1907. TANÉVI értesítője. KÖZREBOCSÁTJA: TATÁR BALÁZS IGAZGATÓ. NAGYSZAiONTA, NYOMATOTT PICK GÁSPÁR KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1907.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék