Állami polgári gimnázium, Nagyszalonta, 1942

EMLÉKEZZÜNK vitéz nagybányai Horthy István Magyarország kormányzóhelyettese. I Az első magyar király emlékének hódolt 1942. augusztus 20-án az egész ország, amikor végigsajgott köztünk a döbbenetes hír: ... az első vonalban elesett! Sírtunk befelé mindannyiande a lelkünk mélyén büszkék voltunk. Sírtunk, mert 700 év óta először rendeződött lassan vérünkből való tiszta vér kezébe sorsunk formálása. És útja első mérföldéről szólította le á magyar tragikum. . . Büszkék voltunk, mert a faji közösség érzésének leg­tisztább formájáról tett tanúbizonyságot, mikor a legelső magyarként, önként vállalta közkatonáival együtt az első vonalban a legszebb halált. Ezt nem tette meg soha s nem tenné meg egyetlen idegen fajiságú vezetőnk sem értünk. A géproncs között elégő vére ezért lett életet, kitartást, acélos akarást termő drága mártirvér; ideálra vágyó ifjúsá­gunk előtt a legragyogóbb példa! Elment közülünk, de az oroszmezők elhullott hőseinek éltető leikével az ő lelke is ittmaradt köztünk, hogy a jövő­ben új halhatatlan magyarokat neveljen, az árva útu magyarság számára. Valamennyiőtök drága emléke legyen áldott! BALOGH SÁNDOR

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék