Állami főgimnázium, Nagyszeben, 1875

A un-mleii kir. fiijinasiiiiD ÉRTESITYÉNYE az 1875/6. tanévben. Tartalma: 1. Deák Ferenc halálára a) egy görög alagya Cebecauer Jánostól, b) egy latin alagya tr. Balázs Ferenctől. 2. A tápcső összehasonlító bonctana Veress Dezsőtől.' 3. Tanodái értesítések, az igazgatótól. Nagy-Szeben, Nyomatott Steinhaussen Tivadarnál. 1876.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék