Állami főgimnázium, Nagyszeben, 1879

A MiT-ueteii állami föiíinasiw \ az 1879/80. tanévben. Szerkeszti YERESS IGNÁC, gymnasiumi igazgató. Tartalma: Tanodái értesítés, az igazgatótól. NAGYSZEBEN,. Nyomatott Steinhaussen Tivadar örököseinél. 1880.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék