Állami főgimnázium, Nagyszeben, 1881

THWPITH^ HW (fi T. ).U...I.J.ii.L,.).|T[ri| öl tva^i^-o&deni adatni |őcpvj/mita>iwn az 1881/82. tanévben. Szerkeszti VERESS IGNÁC, gymnasium! igazgató. Tartalma: Tanodái értesítés, közli az igazgató. (Mellékletül: Az igeműszavak a'magyar nyelvben, irta Veress Ignác.) J NAGYSZEBEN. Nyomatott Steinhaussen Tivadar örököseinél. 1882. ÉETIiSTTÉ^Tl

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék