Állami főgimnázium, Nagyszeben, 1882

Jb lutfjij.Szeßetu aftauii JocjijumaMiim értesítyenye az 1882/3. tanéviben. Szerkeszti VEHESS IGNÁC, gymnasiumi igazgató. Tartalma: í. 2. Oskolai szabályok, Tanodái értesítés, irta Veress Ignác Nagy-Szeben. Nyomatott Steinhaussen Tivadar örököseinél. 1SS3.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék