Állami főgimnázium, Nagyszeben, 1885

A. nagyszebeni állami főgymnasium ÉRTESITVÉNYE az 1885,/Q. tanévben. Szerkeszti VERESS IGNÁC, gymnasium! igazgató. Tartalma: 1. A magyar igenév, irta Veress Ignác. 2. Tanodái értesítés, irta az igazgató. Nagy-Szeben, Reissenberger Adolf, Steinliaussen Tivad. utódja nyomdája.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék