Állami főgimnázium, Nagyszeben, 1887

A nagyszebeni állami főgymnasinm ÉRTESITVÉNYE az 1887/8. tanévben. Szerkeszti VERESS IGNÁC, gymnasiumi igazgató. TARTALMA: Tanodái értesités, irta az igazgató. Melléklete: Adatok Erdély bogárfaunájához, irta Ormay S. Nagy-Szeben, Keissenbergor Adolf, Stoinhaussen Ti vad. utódja nyomdája. 1888.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék