Állami főgimnázium, Nagyszeben, 1890

* jT. nagyszebeni álfami fogymnasium ÉRTESITVÉNYE az 1890/91. tanévben. Szerkeszti VERESS IGNÁC, gymnasiumi igazgató. TARTALMA: I. A görögtelen gymnasium. II. Tanodái értesítés, irta az igazgató. Nagy-Szeben, Reisscnberger Adolf, Steinhaussen Tivadar utódja nyomdája. 1891.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék