Állami főgimnázium, Nagyszeben, 1892

A nagyszebeni állami fögymnasium ÉRTESITVÉNYE az 1892/3. tanévben.---­Szerkeszti VERESS IGNÁC, gyinnasiunii igazgató. Tartalma: 1. Életpályák. Útmutató a pályaválasztáshoz. Összeállította: Ferenczy István, főgymn. rend. tanár. II. Tanodái értesítés, irta az igazgató. Nagy-Szeben, Reissenberger Adolf, Steinhautisen Tivadar utódjának nyomdája. 1893.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék