Állami főgimnázium, Nagyszeben, 1895

A naijmtani állami flip« ÉRTESÍTVÉNYE az 1895/6. tanévről. Szerkeszti VER ESS IGNÁC, cím. főigazgató, gymnasiumi igazgató. 15oros Gábor. NAGY-SZEBEN. Reisaenberger Adolf, Steinhaufen Tlvid. utódjának nyomdája. Tártálm at Adatok az intézet történetéhez, irta az. igazgató. Melléklete: A nagyszebeni áll. fó’gymnasium történelme, iita l>i.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék