Állami főgimnázium, Nagyszeben, 1896

A NAGYSZEBENI M. KIR. ÁLLAMI FÖGYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE. 1896/97. TANÉV. KÖZZÉTESZI FERENCZY ISTVÁN, M. KIR. ÁLLAMI FÖGYMNASIUMI TANÁR. NAGY-SZEBEN. RF.ISSENBEROER ADOLF, STEINHAUSSEN T. UTÓDJÁNAK NYOMDÁJA NAOY-SZEBENBEN. 1897.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék