Állami főgimnázium, Nagyszeben, 1898

az 1898—99. iskolai évről. v N Nagy-Szeben, Reissenberger Adolf, Steinhaussen Tivad. utódjának könyvnyomdája. 1899. A nagyszebeni m. kir. állami főgymnasium Közli Ferenezy István, kir. igazgató.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék