Állami főgimnázium, Nagyszeben, 1899

■ / A nagyszebeni m. kir. állami fögymnasium az 1899—900. iskolai évről. Közli Ferenezy István, kir. iga/frnlo. Nagy-Szeben. Ueisaénlvergt p Adolf, Hteinhaussen Tivad. utódjának könyvnyomdája. 1900.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék