Állami főgimnázium, Nagyszeben, 1900

A nagyszebeni m. kir. állami főgymnasium Értesítője az 1900—901. iskolai évről. Közli Ferenezy Tstván, kir. igazgató. Nag'y-Szeben, Keissenberger Adolf, Steinhaussen Tivad. utódjának könyvnyomdája. 1901.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék