Állami főgimnázium, Nagyszeben, 1901

I az 1901-902. iskolai évről.--------------­Közli Ferenezy István, kir. igazgató. Nagy-Szeben, Rcissenbergcr Adolf, Steinlmusscn Tivadar utódjának könyvnyomdája. 1902. A nagyszebeni m. kir. állami főgymnasium

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék