Állami főgimnázium, Nagyszeben, 1902

nagyszebeni m. kir. állami fögymnasium Értesítője az 1902 — 903. iskolai évről. Közli Ferenezy István, kir. igazgató. Nagyszeben. Iteiflsenberger Adolf, Steinhaussen Tivad. utódjának könyvnyomdája. 1903. A

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék