Nyolcosztályú gimnázium, Nagyvárad, 1880

A PRÉMONTREI KANONOK-REND NAGYVÁRADI KATH. FÖGYMNÁSIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1880—81. TANÉVRŐL. KÖZLI: VÁRSZÉLY ÁRMIN, igazgató. NAGYVÁRADON. Nyomatott Hollósy Jenő könyvnyomdájában. 1881.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék