Nyolcosztályú gimnázium, Nagyvárad, 1883

I A PREMONTREI KANONOK-REND NAGYVÁRADI KATII. FŐGYMNASIUMANAK ÉRTESITÖJ E AZ 1883—84. TANÉVRŐL, KÖZLI: VÁRSZÉLY ÁRMIN, NAGYVÁRAD, NYOMATOTT HOLLÓSY JENŐ KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. Л-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék