Nyolcosztályú gimnázium, Nagyvárad, 1885

A PREMONTREI К AN 0 If OK-REND NAGYVÁRADI HATH, FQGYMNASIUMÁNAK 'ÉRTESÍTŐJE I \ r*\, v - ■ Л4 ‘ •».. :•,<■'V»: j'\ AZ 1885—86. TANÉVRŐL KÖZLI: T7-A.3RSZI gHj-gt IGAZGATÓ. NAG YVÁRAD. NYOMATOTT II Ű G E L О T T Ó К Ö N YVNYOMDAJÁBA N. 1886.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék