Nyolcosztályú gimnázium, Nagyvárad, 1887

1 fi Bf. Koch Utal A PREMONTREI KANONOK-REND NAGYVÁRADI KATH. FÖGYMNASIUMÁNAK Értesítője AZ 1887—88. TANÉVRŐL. KÖZLI: YÁRSZÉLY ÁRMIN, IGAZGATÓ. NAGYVARAD, NYOMATOTT HÜGEL OTTÓ KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1888.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék