Nyolcosztályú gimnázium, Nagyvárad, 1889

A PREMONTREI KANONOK-REND NAGYVÁRADI KATH. FOGYMNASIUMANAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1889-90. TANÉVRŐL. KÖZLI : VÁRSZÉLY ÁRMIN, IGAZGATÓ.-IO№OI­NAGYVARAD. NYOMATOTT HÜGEL OTTÓ KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1890. Ж l ■Шал ' *«•. V :

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék