Nyolcosztályú gimnázium, Nagyvárad, 1890

JÁSZÓVÁRI PREMONTREI KANONOKREND hagy ¥ Aradi fcgymnasiumáhak értesítője AZ 1890—91-IKI ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI KOTUNOVICS SÁNDOR, igazgató. NAGY VAR AD, LANG JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA 1891.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék