Nyolcosztályú gimnázium, Nagyvárad, 1894

A JÁSZÓVÁRI PREMONTREI KANONOKREND NAGYVÁRADI FŐGYMNÁSIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1894—95-iki ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI KOTUNOVICS SÁNDOR, IGAZGATÓ. NAGYVARAD, LÁNG JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA 1895.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék