Állami főreáltanoda, Nagyvárad, 1882

г A NAGYVÁRADI Ж. К Г 1^.; -А. I/ 3L* Ä Ж I FÖBEÁLI8K0LA Értesítője AZ 1882-3. TANÉVRŐL. KÖZREBOCSÁTJA: VIDOVICH BONAVENTURA IGAZGATÓ. < - Г-. * A *** t 4 Г: NAGYVÁRAD, Nyomatott J^aszky ^rmin könyvnyomdájában. 1883.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék