Állami főreáltanoda, Nagyvárad, 1891

M. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA ÉRTESÍTŐJE AZ 1891—92. TANÉVRŐL. KÖZLI: VIDOVICH BONAVENTURA. IGAZGATÓ. NAGYVÁRAD. ' NYOMATOTT A „SZIGLIGETI NYOMDA-RÉSZVÉNYTÁESASÁG“-nál. 1892.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék