Állami főreáltanoda, Nagyvárad, 1897

.аАаамааааадааАААЩ; М. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA ГГ értesítője AZ 1897-98. TANÉVRŐL. KÖZLI KRUGER VIKTOR, IGAZGATÓ. NAGYVARAD, LÁNG JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA. 1898. ГУ Щ fi. ТТ.10мТ?1Ш>ПМтт.ттг»тт7ттттУ>ттт1.тУ.*|т>Мт'>Т*Г»Пт>ТТтт»ТгтУ>тгттттттгтттУтУт.ттт.,|1МТ»Ут;Ту A NAGYVÁRADI

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék